ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів


Цей договір між фізичною особою - підприємцем Проніною Юлією Георгіївною надалі «Продавець» і користувачем послугами інтернет-сайту, в подальшому - «Замовник», є публічним договором на замовлення, придбання та доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет-сайт nillkincase.com.ua. Замовник, діючи з метою придбання Товару, приймає та зобов'язується виконувати умови цього Договору на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів    (далі - Договір) на наступних умовах.


1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем Договір на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів  дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення - рішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлене в інтернет-магазині і / або доручення на придбання і доставку товарів.

2. Загальні положення

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину https://armored.ua будь-якій фізичній особі та юридичній особі (далі - Замовник) укласти Договір на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів.  Зазначений договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.4. Оформленням Замовлення Замовник підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цього пропозиції (оферти).

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції (шляхом оформлення Замовлення), Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних,  дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

в) Замовник надає згоду на фіксацію (аудіо – запис тощо) його розмови з Продавцем (Оператором  інтернет-магазину https://nillkincase.com.ua) під час оформлення Замовлення або внесення будь-яких змін до умов замовлення, придбання, продаж і доставки товарів тощо. Замовник надає згоду на отримання інформації щодо Товарів Продавця (розсилання повідомлень, рекламних та акційних пропозицій тощо) на електронну пошту Замовника, шляхом смс-сповіщення, шляхом розсилання за допомогою меседжерів Viber, Telegram тощо та іншим шляхом.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Замовника про зміну ціни Товару.

3.4. Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Замовником Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Замовнику при оформленні замовлення Оператором.

3.7. Зобов'язання Замовника по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження  коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Замовником через Оператора або через сервіс сайту Інтернет-магазину https://nillkincase.com.ua

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Замовник зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Замовника або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Замовника);

4.2.3. адреса електронної пошти;

4.2.4. контактний номер засобу зв'язку (телефону).

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Замовником Товару вказуються в кошику Замовника на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при покупці товарів.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. цієї Оферти) Замовник зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.

4.6. Ухвалення Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Замовника реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між продавцем та замовником вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Замовнику касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи, порядок, вартість і терміни доставки товарів вказані на сайті https://nillkincase.com.ua. Порядок і умови доставки замовленого товару Замовник погоджує з Оператором інтернет-магазину  в момент оформлення Товару.

5.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представника з моменту отримання або оплати Товару.

5.3. Доставка Товару здійснюється власними силами Продавця  або за рахунок Замовника відповідно до умов доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур'єра (перевізника тощо) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності тощо).

5.5. Прийманням Товару Замовник  підтверджує, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Замвоником, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри тощо). Підтвердженням того, що Товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.2. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті https://nillkincase.com.ua.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного використання ним  придбаного Товару.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Замовником недостовірної, неповної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха тощо, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Замовника після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

Продавець:

ФОП Проніна Юлія Георгіївна

ІПН 3418407907

Одеська область, м. Одеса

0937591836


Платник єдиного податку.